رونق تولید و کاهش بیکاری با احیای کارخانه های راکد
رونق تولید و کاهش بیکاری با احیای کارخانه های راکد

ناصرچمنی,فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،داشتن شغل را برای معیشت ضروری دانست و گفت: در صورتی که فرد شغلی و درآمدی داشته باشد می تواند امرار معاش هم کند. در غیر این صورت با مشکلات متعددی روبروست.
اگهی سایت پیاز 50
وی طرح دولت برای احیای کارخانه های راکد و نیمه راکد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در راستای این طرح کارگران از رفتن به سمت مشاغل کاذب خودداری می کنند و راهکار خوبی برای کاهش نرخ بیکاری است.
اگهی رایگان سایت پیاز50
فعال کارگری با بیان اینکه طبق آمار وزارت کار حدود 96 درصد کارگران قرارداد موقت در کارهای مستمر دارند گفت:ابطال نشدن دادنامه 179دیوان عدالت اداری کشور سبب شده تا بسیاری از کارگران از حق و حقوق اولیه و مسلم خود محروم شوند. کارفرما در این شرایط می‌تواند حتی کارگرانی که 25سال سابقه کاری دارند را به راحتی اخراج کند.
اگهی کار سایت پیاز50
چمنی با بیان اینکه بازگشت کارخانه های راکد و نیمه راکد به چرخه تولید باعث کاهش نرخ بیکاری و رفع این بحران می شود گفت: جوانانی که جویای کار هستند با اجرای این طرح امید به زندگی پیدا می کنند و مشغول کار می شوند. فساد برای جوانانی که مشغول کار می شوند کمتر است.
اگهی خودرو سایت پیاز50
وی گفت:احیای کارخانه های راکد و نیمه راکد به معنی گام برداشتن درجهت رونق تولید است. چند سالی است که مقام معظم رهبری شعارهای سال را متناسب با تولید تعیین می کنند و این مسئله نشان دهنده اهمیت امر تولید و اشتغال است. شعار امسال «سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» است, دانش بنیان ها مجموعه هایی هستند که اول پژوهش می کنند و بعد از به نتیجه رسیدن، ایده را تجاری سازی می کنند.ما نیازمند حمایت از مجموعه ها و شرکتهای دانش بنیان هستیم تا آنها بتوانند ایده های خود را عملی کنند.در کنار حمایت از دانش بنیان ها باید حمایت از واحدهای تولیدی به منظور جلوگیری از رشد مشاغل کاذب دنبال شود.
اگهی مسکن سایت پیاز50

لینک خبر اصلی
منبع خبر:تسنیم
یک هفته پیش
پیاز۵۰