دسته آگهی خدمات تعمیرات
زمان : ۷ ماه پیش

دسته:خدمات تعمیرات


عنوان آگهی:ماله پروانه وکاتر


شماره تماس:۰۹۳۹۲۰۹۶۰۴۲
آدرس حدودی:تهران/احمدآبادمستوفي

توضیحات:
اجرای ماله پروانه و کاتر زنی بتن در سراسر تهران

کد آگهی:1127

توجه توجه توجه!! لطفا تا زمانی که اطمینان کامل از صحت معامله ندارید وجهی پرداخت نکنید.پیاز50 مسئولیتی در قبال وجوه پرداختی و بیعانه پرداختی به اگهی دهند ندارد.
پیاز۵۰