دسته آگهی فروش ماشین
زمان : ۷ ماه پیش

دسته:فروش ماشین


عنوان آگهی:پرشیامدل ۹۲ کارکرد ۱۷۰هزار


شماره تماس:۹۰۳۸۹۸۱۳۸۴
آدرس حدودی:تهران/تهران

توضیحات:
بیمه هشت ماه چهار لکه رنگ جزیی

کد آگهی:1132

توجه توجه توجه!! لطفا تا زمانی که اطمینان کامل از صحت معامله ندارید وجهی پرداخت نکنید.پیاز50 مسئولیتی در قبال وجوه پرداختی و بیعانه پرداختی به اگهی دهند ندارد.
پیاز۵۰