دسته آگهی خدمات تعمیرات
زمان : ۹ ماه پیش

دسته:خدمات تعمیرات


عنوان آگهی:تعمیرات مبل


شماره تماس:۰۹۳۷۴۲۷۲۰۲۳
آدرس حدودی:قزوین/قزوین

توضیحات:
تعمیرات تخصصی مبلمان

کد آگهی:1042

توجه توجه توجه!! لطفا تا زمانی که اطمینان کامل از صحت معامله ندارید وجهی پرداخت نکنید.پیاز50 مسئولیتی در قبال وجوه پرداختی و بیعانه پرداختی به اگهی دهند ندارد.
پیاز۵۰