پیاز ۵۰:

ما با هدف ایجاد سایتی بسیار ساده و کاربردی در زمینه املاک و در مرحله دوم راه اندازی بخش اسباب جهت تکمیل می باشد. چرا که املاک و اسباب دو بخش وابسته به هم می باشد.

بخش ۱: املاک(اجرا شده)

بخش یک که مربوط به املاک بوده و در حالا اجر می باشد که شما می توانید آگهی های خود را در زمینه مختلفی ملکی قرار دهید و همچنین اخبار مربوط به املاک و عوامل موثر بر آن را با منابع معتبر در سایت قرار می دهیم

بخش ۲:اسباب(در دست اجرا)

در مرحله دوم قصد راه اندازی بخش اسباب و اگهی ها مربوطه باشیم,چرا که اسباب و املاک دو بخش همیشه در کنار هم بوده اند,تا با این شرایط بتوانیم محیطی کامل از اگهی در زمینه املاک و اسباب ایجاد کرده تا به سادگی کاربران چه آگهی دهندگان چه خریدارن بتوانن به راحتی به اگهی اسباب و املاک بدون پیچدگی و سادگی دست یابند.

پیاز۵۰