آغاز ساخت ۱۲۷ هزار مسکن در زمستان۱۴۰۰

آغاز ساخت ۱۲۷ هزار مسکن در زمستان۱۴۰۰


به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در زمستان ١٤٠٠ نسبت به زمستان ١٣٩٩ واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران کاهش ۱۳.۵ درصدی و در شهرداری‌های سراسر کشور کاهش ١٥.٨ درصدی داشته است. شهر تهران: رشد ۲۲ درصدی ساخت مسکن در زمستان نسبت به پاییز ۱۴۰۰ در زمستان سال ١٤٠٠، تعداد ١١‬ هزار و ٥٤٠ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته ٢٢‬ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٣.٥ درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٨ واحد بوده است. تعداد ١٤٨٩ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در زمستان ١٤٠٠ صادرشده که نسبت به فصل گذشته ۲۴.۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٧.٦ درصد کاهش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در زمستان ١٤٠٠ بالغ بر ٢٢٣٦ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته ۱۹.۵ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٥ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی (زمستان ۱۴۰۰)١٥٠٢ مترمربع بوده است. همه مناطق شهری کشور: رشد ۴۰ درصدی صدور پروانه از سوی شهرداری‌ها در زمستان سال ١٤٠٠، تعداد ١١٥‬ هزار و ٤٥٠ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته ۳۹.۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٥.٨ درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٣.١ واحد بوده است. تعداد ٣٦ هزار و ٩٩٣ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در زمستان ١٤٠٠ صادرشده که نسبت به فصل گذشته ۴۰.۲ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢٣.٤ درصد کاهش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در زمستان ١٤٠٠ حدود ٢١ هزار و ٥٤٢ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۳۵.۹ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٨.٥ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٥٨٢ مترمربع بوده است.

تاریخ انتشار این پست : 2022-07-29

لینک متن اصلی
منبع:برنا
۲ سال پیش
پیاز۵۰