تامین زمین نهضت ملی مسکن سرعت گرفت

تامین زمین نهضت ملی مسکن سرعت گرفت


سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن از آغاز دور جدید تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: این دور با بررسی آخرین وضعیت تامین زمین در استان قم آغاز شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی زمین و مسکن، تقی رضایی در تشریح دستور اصلی این جلسات اظهار داشت: اصلی‌ترین بحث ما در این نشست‌ها بحث تامین زمین در استان‌ها است و علاوه بر آن تامین مالی پروژه‌ها و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های تعریف شده در هر استان به تفکیک شهرها خواهد بود. این مدیر ارشد حوزه مسکن در کشور با اشاره به اینکه کل میزان ثبت‌نام برای طرح ملی مسکن در استان قم ۱۳۱ هزار و ۸۹۰ نفر بوده، اضافه کرد: از این میان ۹۷ هزار و ۴۳۲ نفر حائز شرایط دریافت مسکن ملی تشخیص داده شده‌اند. وی در خصوص وضعیت تامین زمین در استان قم اظهار داشت: در استان قم ۹۴ هکتار زمین داخل محدوده شناسایی شده که قابلیت استفاده در طرح نهضت ملی مسکن را دارد. همچنین ۵۶۰ هکتار زمین هم در حریم شهرها شناسایی کرده‌ایم که پس از اتمام مراحل الحاق به محدوده می‌توان از آن در ساخت مسکن ملی بهره برد. رضایی در خصوص سایر مواردی که در جلسه مطرح شد نیز توضیح داد: کسری زمین‌ها و برنامه استان برای تامین این زمین‌ها در شهرهای سلفچگان، جعفریه و دستجرد از موارد دیگری بود که در این نشست به آن پرداخته شد.

تاریخ انتشار این پست : 2022-08-16

لینک متن اصلی
منبع:مهر
۲ سال پیش
پیاز۵۰