مهلت متقاضیان مسکن دولتی اعلام شد

مهلت متقاضیان مسکن دولتی اعلام شد


جی پلاس؛ مهلت ۱۵ روزه تا یک ماهه برای تکمیل آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن در تهران بعد از ارسال پیامک در نظر گرفته شده است. خلیل محبت خواه مدیر کل راه وشهرسازی استان تهران گفت : متقاضیان برای تکمیل آورده خود پس از دریافت پیامک ۱۵ روز تا یک ماه فرصت دارند. میزان آورده اولیه نهضت ملی مسکن ۴۰ میلیون تومان است ودر صورت عدم تکمیل آورده اولیه متقاضیان انتهای لیست رفته و متقاضیان دیگر جایگزین آنها می شوند. دولت وعده تحویل ساخت یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن در سال را داده و تا پایان شهریور امسال ۱۰۰ هزار واحد به بهره برداری می رسد.

تاریخ انتشار این پست : 2022-08-19

لینک متن اصلی
منبع:جی پلاس
۲ سال پیش
پیاز۵۰