قیمت مسکن در تهران به ۴۵ میلیون تومان رسید

قیمت مسکن در تهران به ۴۵ میلیون تومان رسید


در مرداد ماه ١٤٠١ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران به ترتیب به ۴۵میلیون و ۱۴۸ و ۴۲میلیون و ۸۳۹هزار تومان رسیده است. قیمت مسکن در تهران به ۴۵ میلیون تومان رسید به گزارش اقتصاد آنلاین، براساس گزارش مرکز آمار، در این ماه منطقه ١ با متوسط وزنی قیمت ۸۵میلیون و ۴۴۹هزار تومان بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ۲۲میلیون و ۲۶۷هزار تومان کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌­اند. در مرداد ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ١,٨درصد بوده است. تورم ماهانه مرداد ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٨.٣ درصد)، ٦.٥ واحد درصد کاهش داشته است. در مرداد ماه ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به عدد ٤٤,٠ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٤٥.٢ درصد) ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١٤٠١ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٢٨,٤ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٢٧,١ درصد)، ١.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

تاریخ انتشار این پست : 2022-08-31

لینک متن اصلی
منبع:اقتصاد انلاین
۲ سال پیش
پیاز۵۰