مرکز آمار از نرخ رشد واقعی قیمت مسکن پرده برداشت

مرکز آمار از نرخ رشد واقعی قیمت مسکن پرده برداشت


ایلنا نوشت: در مرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۱۵۴.۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل (شاخص ۱۵۱.۹)، ۱.۸درصد افزایش داشته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در مرداد ماه ۱۴۰۱ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۱.۸ درصد بوده. تورم ماهانه مرداد ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۸.۳ درصد)، ۶.۵ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم سالانه در ماه مرداد ۱۴۰۱ به نسبت نرخ تورم سالانه در ماه مشابه سال قبل طی یک سال بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته. رقم ۲۸.۴ درصد تورم سالانه برای مناطق ۲۲گانه تهران در ماه مرداد ثبت شده که این رقم در مردادماه سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۶۸.۵ درصد بوده. مرکز آمار از نرخ رشد واقعی قیمت مسکن پرده برداشت در مرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۱۵۴ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۸ است. شاخص قیمت در مرداد سال ۱۳۹۷ (چهار سال قبل) در همین ماه ۲۲ واحد بوده که اکنون به این نقطه (۱۵۴ واحد) رسیده که این افزایش نزدیک به ۸ برابری را در این مدت نشان می‌دهد.

تاریخ انتشار این پست : 2022-09-01

لینک متن اصلی
منبع:خبر انلاین
۲ سال پیش
پیاز۵۰