بازار داغ فروش آپارتمان های ۶۰ متری در پایتخت

بازار داغ فروش آپارتمان های ۶۰ متری در پایتخت


به گزارش اقتصادنیوز، براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در مرداد ماه ، سهم معاملات واحدهای مسکونی با ارزش زیر 3 میلیارد بیشترین سهم را از معاملات مسکن داشته است . سهم کدام واحدهای مسکونی در معاملات بیشتر بود؟ از خرداد ماه امسال سهم واحد های مسکونی که زیر 3 میلیارد تومان معامله شده اند بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. این رکورد در اردیبهشت ماه به واحد های مسکونی زیر 2.5 میلیاردتومانی اختصاص داشت و در فروردین ماه به واحد های مسکونی با ارزش کم تر از دومیلیارد تومان . بازار مسکن در شرق تهران سبز شد در فروردین ماه سهم واحد های مسکونی با ارزش 2 میلیارد تومان از معاملات مسکن در تهران 45.3 درصد بود. در این ماه بیشترین فراوانی خرید مربوط به متراژ 60 تا 70مترمربع و 50 تا 60 مترمربع به طور مشترک بود که به طور مساوی 15.2 درصد از معاملات را به خود اختصاص داده بودند . چه خانه هایی بیشتر در تهران معامله می شوند؟ سهم معاملات مسکونی با زیر بنای کم تر از 80 مترمربع در فروردین ماه 56.3 بوده است . در اردیبهشت ماه بیشترین معاملات در متراژ 50 تا 60 مترمربع انجام شده و سهم 15.3 درصدی از معاملات مسکن داشته است در این ماه سهم واحد های مسکونی زیر 80 مترمربع از معاملات 55.3درصد بود و واحد های مسکونی با ارزش هر واحد کم تر از 2.5 میلیارد تومان به 51.3 درصد رسید . در خرداد ماه باز هم سهم فروش متراژ های 60 تا 70 مترمربع و 50 تا 60 مترمربع مساوی است و هر کدام 14.4درصد ازمعاملات را به خود اختصاص می دهند و سهم آپارتمان هایی با زیر بنای زیر 80 مترمربع به 53.7 می رسد و در این ماه سهم واحد مسکونی با ارزش کم تر از 3 میلیارد تومان نیز به 53.8 درصد است . در تیرماه آپارتمان های 50 تا 60 متر مربع بیشترین سهم از فروش را دارند و سهم آپارتمان های با زیر بنای زیر 80 مترمربع به 54.2 درصد می رسد و سهم آپارتمان های زیر 3 میلیارد تومان از معاملات به 50.9 درصد می رسد در مرداد ماه نیز متراژ 60 تا 70 مترمربع بیشترین خریدار را داشته و به 14.3 درصد می رسد . در این ماه آپارتمان های زیر 3 میلیارد تومان سهم 49.1 داشتند .

تاریخ انتشار این پست : 2022-09-14

لینک متن اصلی
منبع:اقتصادنیوز
۲ سال پیش
پیاز۵۰