دولت ۱۶۰۰ خانه سازمانی را فروخت

دولت ۱۶۰۰ خانه سازمانی را فروخت


مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از فروش ۱۶۰۰ خانه‌ سازمانی دولت خبر داد و گفت: برخی از این واحدها پیش از انقلاب ساخته شده که باید به استناد قانون تخلیه و فروخته شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا فخاری اظهار کرد: درباره برنامه تخلیه و فروش خانه‌های سازمانی اظهار کرد: این طرح شامل خانه‌هایی می‌شود که از سال‌های گذشته و برخی از آن‌ها حتی پیش از انقلاب در قالب طرح خانه‌های سازمانی با منابع دولتی ساخته شده است. وی افزود: حدود 6 هزار واحد از این خانه‌ها شناسایی شده و 1600 واحد نیز تاکنون به فروش رسیده است که سایر آن‌ها نیز باید حتما تخلیه و به استناد قانون فروخته شوند و وجوه حاصل از آن به خزانه دولت واریز خواهد شد. فخاری یادآور شد: این طرح شامل خانه‌هایی که به عنوان اموال دستگاه‌های دولتی در اختیار و مالکیت این دستگاه‌ها برای استفاده پرسنل قرار دارد، نمی‌شود. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: مسئولیت اصلی شناسایی خانه‌های سازمانی در این طرح بر عهده وزارت اقتصاد است و سازمان ملی زمین و مسکن در مقام اجرا کمک می‌کند و البته خود دستگاه‌ها نیز باید نسبت به فروش این خانه‌ها اقدام کنند. وی با بیان اینکه هیچ قالبی برای نگهداری خانه‌های سازمانی در کشور وجود ندارد، افزود: با قاطعیت آن دسته از کسانی که خارج از قاعده قانونی واحدهای مسکونی را تحت عنوان خانه‌ سازمانی در اختیار گرفته‌اند، تخلیه خواهیم کرد.

تاریخ انتشار این پست : 2022-09-15

لینک متن اصلی
منبع:تسنیم
۲ سال پیش
پیاز۵۰