اختصاص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم

اختصاص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم


سخنگوی دولت از تصویب آیین‌نامه اجرایی تخصیص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم و بیشتر از سوی هیئت وزیران خبر داد. به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «‏به‌منظور حمایت از خانواده، جوانی جمعیت و در راستای سیاست‌های کلی جمعیت، هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی تخصیص زمین و مسکن را به خانوار پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، به تصویب رساند. زمین یا واحد مسکونی موضوع این آیین‌نامه به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر واگذار می‌گردد.»

تاریخ انتشار این پست : 2022-09-19

لینک متن اصلی
منبع:ایسنا
۲ سال پیش
پیاز۵۰