این منطقه همچنان محبوب خریداران است/ چرا نباید منتظر کاهش قیمت مسکن باشیم؟

این منطقه همچنان محبوب خریداران است/ چرا نباید منتظر کاهش قیمت مسکن باشیم؟


به گزارش اکوایران، روند کاهشی معاملات مسکن همچنان در مهر ماه امسال ادامه داشت. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در مهر ماه، 10.23 درصد ریزش معاملات مسکن در تهران را شاهد بودیم اما سه منطقه 14 با رشد 15.81، منطقه 16 با رشد 7.95 درصد و منطقه 8 با رشد 2.07 درصد همچنان رشد تعداد معاملات مسکن را در مهر ماه شاهد بودند. مناطق 10، 17، 5، 15، 7، 9، 12و1 کم‌تر از نرخ متوسط ماهانه ریزش خریدار را تجربه کرده‌اند اما 11 منطقه نیز بیش از کاهش متوسط تعداد معاملات مسکن با ریزش خریدار روبه‌رو بوده‌اند. مناطق 11، 4، 13، 20، 6، 3، 18، 2، 19، 22 و21 بیش از ریزش متوسط معاملات در مهر ماه، با کاهش خریدار روبه‌رو شده‌اند. منطقه 21 با ریزش 40.31 درصدی رکورددار عقب‌نشینی خریداران از بازار مسکن بود. برخی کارشناسان مسکن معتقدند یکی از عوامل عقب‌نشینی خریداران امید به کاهش قیمت‌ها است اما گروهی دیگر از کارشناسان مسکن می‌گویند چشم‌اندازی برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد. به اعتقاد آنها عوامل تأثیرگذار در قیمت مسکن کاهشی نداشته بنابراین امیدی نیز به کاهش قیمت وجود ندارد. یکی از عوامل موثر در نرخ مسکن افزایش ارز است که آمارهای پروانه ساختمانی طی سال‌های اخیر کاهشی بوده بنابراین امیدی به افزایش عرضه وجود ندارد. در بخش تقاضا نیز همچنان با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم. با وجود تورم بالا در ماه‌های اخیر نیز امیدی به افزایش قدرت پول ملی نیست. همچنین هزینه‌های ساخت نیز روندی افزایشی داشته است. به گفته این گروه از کارشناسان موثرترین نهاده در کاهش هزینه‌های ساخت زمین است که همچنان در تهران گران و کمیاب است. گفته کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن، مجوزهای قانونی و هزینه دستمزد و مصالح ساختمانی نیز همپای تورم عمومی افزایش یافته بنابراین کاهش قیمت در این بازار دور از انتظار است.

تاریخ انتشار این پست : 2022-11-05

لینک متن اصلی
منبع:اکوایران
۲ سال پیش
پیاز۵۰