قرارداد ۵۶ هزار واحد خودمالکی نهضت ملی مسکن امضا شد

قرارداد ۵۶ هزار واحد خودمالکی نهضت ملی مسکن امضا شد


عضو هیئت مدیره بانک مسکن از امضای قرارداد خودمالکی ۵۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن از ابتدای اجرای این طرح تاکنون خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمحسن فاضلیان یادآور شد: از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون قرارداد 10 هزار و 891 پروژه به تعداد 56 هزار و 555 واحد به مبلغ 19 هزار و 355 میلیارد تومان امضا شده است. وی افزود: از مجموع این قراردادها، 10 هزار و 291 میلیارد تومان به حساب خودمالکان پرداخت شد. سرپرست بانک مسکن نیز دیروز درباره طرح نهضت ملی مسکن گفته بود: تاکنون 717 هزار و 207 نفر متقاضی پذیرفته شده نهضت ملی مسکن نزد بانک مسکن افتتاح حساب کردند. عسکردی با بیان این‌که متقاضیان این طرح 25 هزار و 651 میلیارد تومان آورده واریز کرده‌اند، افزود: کل واریزی به حساب سازندگان از محل آورده متقاضیان و محل تسهیلات 36 هزار و 206 میلیارد تومان است که از این میزان، 22 هزار و 557 میلیارد تومان از محل تسهیلات و 13649 میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان به حساب سازندگان واریز شده است. وی اعلام کرد: تاکنون 408 هزار و 91 واحد برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده است که بانک تاکنون با 173 هزار و 13 واحد به مبلغ 58 هزار و 781 میلیارد تومان قرارداد امضا کرده است.

تاریخ انتشار این پست : 2022-11-08

لینک متن اصلی
منبع:تسنیم
۲ سال پیش
پیاز۵۰