برای فروش مسکن چقدر باید هزینه کرد؟

برای فروش مسکن چقدر باید هزینه کرد؟


اقتصاد۲۴- عبدالله اوتادی گفت‌: مبلغ هزینه کمیسیون و کد رهگیری نیم درصد و اجاره بهای ماهیانه باید یک چهارم باشد. به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور، اگر میزان اجاره یک واحد مسکونی ۱۰۰ میلیون تومان ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان باشد،
اگهی سایت پیاز 50
اگر میزان اجاره یک واحد مسکونی ۱۰۰ میلیون تومان ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان باشد، هزینه کمیسیون و کدرهگیری با ارزش افزوده ۹ درصد ۵۰۰ هزار تومان و هزینه کمیسیون یک میلیون تومان، اجاره هم ۲۵۰ هزار تومان می‌شود که در مجموع با ۹درصد ارزش افزوده میزان کمیسیون و کد رهگیری به مبلغ ۸۳۰ هزار تومان هر یک از طرفین می‌شود.
اگهی رایگان سایت پیاز50
او می‌گوید: مشاوران املاک برای دریافت کد رهگیری مبلغی را باید به سامانه پرداخت کنند و زمانی که این عدد پرداخت می‌شود،
اگهی کار سایت پیاز50
اداره مالیات مبلغ کامل مالیات را دریافت و کد رهگیری صادرمی‌شود. هر مشاور املاکی که آن را رعایت نکند،
اگهی خودرو سایت پیاز50
مرتکب تخلف صنفی شده است. اوتادی گفت: قانون و مجلس هنوز مصوب نکرده که مشاوران املاک کد رهگیری را به دو طرف معامله بدهند.
اگهی مسکن سایت پیاز50

تاریخ انتشار این پست : 2022-11-20

لینک متن اصلی
منبع:اقتصاد24
۲ سال پیش
پیاز۵۰