پارس خودرو از بورس اخراج شد

پارس خودرو از بورس اخراج شد


به گزارش خبرگزاری تسنیم
اگهی سایت پیاز 50
، براساس اطلاعیه شرکت بورس تهران از تاریخ 1401.07.19 شرکت پارس خودرو
اگهی رایگان سایت پیاز50
از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران
اگهی کار سایت پیاز50
حذف و قابل انتقال به بازار پایه فرابورس شده بود
اگهی خودرو سایت پیاز50
که روز گذشته مجوز حضور این نماد در تابلو زرد فرابورس صادر شد.
اگهی مسکن سایت پیاز50

تاریخ انتشار این پست : 2022-11-21

لینک متن اصلی
منبع:تسنیم
یک سال پیش
پیاز۵۰