تکذیب ساخت مسکن ملی متری ۸ میلیون تومان

تکذیب ساخت مسکن ملی متری ۸ میلیون تومان


به گزارش «تابناک» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا جعفری گفت: نرخ تمام شده هر متر مربع واحد نهضت ملی مسکن ۸ میلیون تومان نیست و همچنین عددی در حال حاضر برای ساخت این واحدها در شهرهای مختلف وجود ندارد و مستند نیست.
اگهی سایت پیاز 50
به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید هم اکنون قیمت ساخت هر متر واحدهای نهضت ملی مسکن که براساس شاخص های تعدیل در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون و۵۰۰ هزار تومان تمام می شود.
اگهی رایگان سایت پیاز50
او می گوید: هرچقدر عدد قمیت ساخت افزایش یابد، فشار این افزایش بر متقاضی است و با توجه به آنکه در اجرای این پروژه ها از پیمانکاران دارای رتبه یک استفاده می شود،
اگهی کار سایت پیاز50
بنابراین در حوزه بحث مدیریت مصالح ساختمانی و همچنین تامین تجهیزات اعلام شده با حداقل قیمت تمام شود تا به متقاضیان فشار نیاید.
اگهی خودرو سایت پیاز50
جعفری گفت: در اجرای این پروژه سعی شده کیفیت ساخت واحدهای مسکونی به هیچ عنوان کاهش نیابد و با بهترین کیفیت و مصالح ساختمانی این پروژه ها اجرا شود.
اگهی مسکن سایت پیاز50

تاریخ انتشار این پست : 2022-11-22

لینک متن اصلی
منبع:تابناک
۲ سال پیش
پیاز۵۰