کشف موتورسیکلت یک میلیاردی قاچاق در ایران

کشف موتورسیکلت یک میلیاردی قاچاق در ایران


فرمانده انتظامی شهرستان بُرخوار از کشف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال توسط مأموران این فرماندهی خبر داد.
اگهی سایت پیاز 50
به گزارش فارس ، نعمت خلیلی فرمانده انتظامی شهرستان بُرخوار اظهار داشت: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان بُرخوار در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی قاچاق در یک کارگاه موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
اگهی رایگان سایت پیاز50
وی افزود: مأموران پس از کسب اطلاعات لازم و اطمینان از درستی موضوع طی هماهنگی با مرجع قضایی از کارگاه مذکور بازدید کردند که در این عملیات یک دستگاه موتورسیکلت سنگین که فاقد مدارک و پلاک بود، کشف شد.
اگهی کار سایت پیاز50
خلیلی ارزش این موتورسیکلت را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت:
اگهی خودرو سایت پیاز50
در این رابطه موتورسیکلت مکشوفه توقیف و مالک اصلی آن نیز برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
اگهی مسکن سایت پیاز50

تاریخ انتشار این پست : 2022-11-26

لینک متن اصلی
منبع:ایران جیب
یک سال پیش
پیاز۵۰