اگهی رایگان چیست؟

اگهی رایگان چیست؟


در اینكه‌ آگهی‌ نوعی‌ خبر نیست‌ تردیدی‌ نمی‌ توان‌ داشت‌ زیرا اگر خبر از دیدگاه‌ دانش‌روزنامه‌ نگاری‌ اعلام‌ و بیان‌ وقایع‌ جالب‌ زندگی‌ اجتماعی‌ و نقل‌ عقاید و افكار عمومی‌بدانیم‌ آگهی‌ در خارج‌ از دایره‌ این‌ تعریف‌ قرار می‌ گیرد چون‌ اعلان‌ نه‌ واقعه‌ جالبی‌ است‌كه‌ موردتوجه‌ همگان‌ باشد و نه‌ می‌ توان‌ آن‌ را در قلمرو نقل‌ عقاید و افكار عمومی‌محسوب‌ داشت‌ . تا اینجا معلوم‌ شد كه‌ آگهی‌ ابزاری‌ است‌ برای‌ آگاه‌ كردن‌ مردم‌ از امری‌و اما آنچه‌ از عنصر اطلاع‌ دادن‌ برخوردار می‌ باشد می‌ تواند در ردیف‌ یكی‌ از وسایل‌ وادوات‌ ارتباطی‌ قرار گیرد و با توجه‌ به‌ مطالب‌ بالا می‌ توان‌ گفت‌: « آگهی‌ وسیله‌ ای‌ است‌ كه‌ پیامگزار به‌ یاری‌ آن‌ در ازای‌ پرداخت‌ هزینه‌ ای‌ مقصود خودرا از راههای‌ ارتباطی‌ به‌ اطلاع‌ گیرندگان‌ پیام‌ می‌ رساند .» ●رپورتاژ یا گزارش آگهی هر گاه‌ واقعه‌ ای‌ به‌ صورت‌ ساده‌ و بدون‌ شرح‌ و تفصیل‌ به‌ اطلاع‌ مردم‌ برسد آن‌ را خبرمی‌ نامند و اگر همین‌ خبر جنبه‌ توصیفی‌ و تصویری‌ پیدا كند یعنی‌ همراه‌ با ذكر جزئیات‌امر و گزارش‌ كامل‌ حادثه‌ باشد و در نگارش‌ آن‌ تجسم‌ صحنه‌ ها ، تشریح‌ اوضاع‌ واحوال‌ بیشتر مورد توجه‌ قرار گیرد آن‌ را رپورتاژ می‌ گویند تهیه‌ و تنظیم‌ رپورتاژ از كارهای‌ اختصاصی‌ خبرنگاران‌ وگزارش‌ نویسان‌ مطبوعات‌ و دیگر وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ است‌ اما مسئولان‌ روابط‌ عمومی‌ هم‌ در مواقع‌ مقتضی‌ می‌ توانند به‌ جای‌ خبر كوتاه‌ و ساده‌ به‌ تهیه‌ و تنظیم‌ گزارش‌ مطبوعاتی‌ دست‌ بزنند و خبر را از جنبه‌ های‌ مختلف‌ مورد توجه‌ قرار دهند و به‌ توضیح‌ و تشریح‌ آن‌ بپردازند.چون‌ در تنظیم‌ گزارش‌ آگهی‌ منظور تنظیم‌ كنندگان‌ شناساندن‌ یك‌ مؤسسه‌ یا عرضه‌ كالادر لباس‌ خبر است‌ پس‌ باید در درجه‌ اول‌ طوری‌ تنظیم‌ شود كه‌ مردم‌ آن‌ را یك‌ خبرعادی‌ تلقی‌ كنند نه‌ تبلیغات‌ و آگهی‌ ، بنابراین‌ در انتخاب‌ عناوین‌ باید دقت‌ كافی‌ مبذول‌گردد تا جایی‌ كه‌ ممكن‌ است‌ عنوانها به‌ تیترهای‌ خبری‌ نزدیكتر شود . ▪ در تنظیم‌ متن‌ گزارش‌ آگهی‌ باید دو نكته‌ كاملاً رعایت‌ شود : ۱ ـ خبر نباید بزرگتر از واقعه‌ به‌ مردم‌ عرضه‌ شود زیرا ممكن‌ است‌ صورت‌ آگهی‌ صرف‌پیدا كند و تأثیر لازم‌ را بجای‌ نگذارد.۲ ـ خبر نباید در متن‌ طوری‌ گنجانده‌ شود كه‌ تحت‌ الشعاع‌ مطلب‌ دیگر قرار گیرد و جلب‌توجه‌ نكند . بعد از تهیه‌ و تنظیم‌ گزارش‌ آگهی‌ مسئله‌ انتخاب‌ وسیله‌ نشر مهم‌ است‌ از آنجا كه‌ وسایل‌نشر در اجتماع‌ فراوانند و همه‌ به‌ یك‌ اندازه‌ از تمام‌ آنها استفاده‌ نمی‌ كنند گروهی‌ ازمردم‌ بیشتر با مطبوعات‌ سر وكار دارند و عده‌ ای‌ منحصراً از رادیو استفاده‌ می‌ كنند وبعضی‌ از طبقات‌ تلویزیون‌ را بر دیگر وسایل‌ ارتباط‌ ترجیح‌ می‌ دهند بنابراین‌ انتخاب‌وسیله‌ نشر برای‌ دادن‌ گزارش‌ آگهی‌ احتیاج‌ به‌ وقت‌ و مطالعه‌ زیاد دارد .مسئول‌ روابط‌ عمومی‌ در درجه‌ اول‌ باید خصوصیات‌ تمام‌ وسایل‌ نشر را بداند و ازارزش‌ و عمق‌ تأثیر هر یك‌ بخوبی‌ آگاه‌ باشد و سپس‌ در باره‌ اینكه‌ مثلاً كدام‌ دسته‌ ازمردم‌ بیشتر روزنامه‌ می‌ خوانند و یا چه‌ طبقه‌ ای‌ اغلب‌ با رادیو سروكار دارند اطلاعات‌دقیقی‌ كسب‌ كند و پس‌ از كسب‌ این‌ اطلاعات‌ تشخیص‌ دهد كه‌ موضوع‌ مورد نظر به‌كدام‌ یك‌ از وسایل‌ نشر فرستاده‌ شود بهتر است‌ و مفید واقع‌ می‌ شود .بعد از تهیه‌ و تنظیم‌ گزارش‌ آگهی‌ و انتخاب‌ وسیله‌ نشر مسئول‌ روابط‌ عمومی‌ باید نامه‌ ای‌بنویسد و مطلب‌ خود را به‌ انضمام‌ آن‌ نامه‌ برای‌ وسیله‌ نشری‌ كه‌ انتخاب‌ كرده‌ بفرستد تشخیص‌ دهد كه‌ مطلب‌ تهیه‌ شده‌ در كدام‌ صفحه‌ وستون‌ مجله‌ یا روزنامه‌ چاپ‌ شود، نتیجه‌ بهتری‌ می‌ دهد و یا در رادیو و تلویزیون‌ در چه‌ساعتی‌ پخش‌ شود شنونده‌ و بیننده‌ بیشتری‌ پیدا می‌ كند وقتی‌ جایا ساعت‌ انتشار را با دقت‌تعیین‌ كرد آنگاه‌ ضمن‌ نامه‌ ای‌ از مدیر وسیله‌ نشر بخواهد كه‌ مطلب‌ فرستاده‌ شده‌ را درموعد مقرر منتشر كند
اگهی سایت پیاز 50
چند نكته‌ در باره‌ تهیه‌ وتنظیم‌ آگهی‌ : ۱ ـ در هر آگهی‌ باید نخست‌ مشخص‌ شود كه‌ گیرنده‌ پیام‌ كیست‌ به‌ عبارت‌ دیگر مشخص‌كردن‌ نوع‌ آگهی‌ مثلاً نوشتن‌ آگهی‌ مناقصه‌ ، اگهی‌ مزایده‌ ، آگهی‌ استخدام‌ و جز آن‌سبب‌ می‌ شود كه‌ گروههای‌ ذینفع‌ آگهی‌ های‌ مربوط‌ به‌ خود را آسانتر و زودتر پیدا كنندو بخوانند. ۲ ـ گاهی‌ برای‌ اینكه‌ نظر پیام‌ گیرندگان‌ را بیشتر به‌ متن‌ آگهی‌ متوجه‌ كنند گروههای‌ موردنظر را نیــز در بالای‌ آگهــی‌ مشخص‌ می‌ سازند مثــلاً می‌ نویسنــد « قــابل‌ توجــه‌فارغ‌ التحصیلان‌ مراكز تربیت‌ معلم‌ مازندران‌ »
اگهی رایگان سایت پیاز50
۳ ـ متن‌ آگهی‌ باید متناسب‌ با موضوع‌ آن‌ باشد و جملات‌ و عبارات‌ به‌ مقتضای‌ حال‌ ومقال‌ برگزیده‌ شود . ۴ ـ مهمترین‌ اصل‌ در تنظیم‌ آگهی‌ آن‌ است‌ كه‌ پیام‌ روشن‌ و رسا باشد به‌ نحوی‌ كه‌ برای‌گیرندگان‌ آن‌ هیچگونه‌ ابهام‌ و اشكالی‌ ایجاد نكند .
اگهی استخدام سایت پیاز50
۵ ـ در نوشتن‌ آگهی‌ كلمات‌ نقش‌ مؤثری‌ ایفاء می‌ كنند باید در نحوه‌ بكارگرفتن‌ كلمه‌ وجمله‌ بندی‌ صحیح‌ و مربوط‌ ساختن‌ آنها به‌ یكدیگر و بخصوص‌ مفاهیم‌ عبارات‌ اهتمام‌كامل‌ مبذول‌ داشت‌ تا گیرندگان‌ پیام‌ بتوانند بسهولت‌ و بدون‌ هیچگونه‌ اشكالی‌ منظورپیامگزار را در یابند.
اگهی خودرو سایت پیاز50
۶ ـ نكته‌ قالب‌ توجه‌ در تنظیم‌ آگهی‌، مشخص‌ كردن‌ پیام‌ دهنده‌ و مقام‌ مسئولی‌ است‌ كه‌اقدام‌ به‌ نشر آگهی‌ می‌ كند .
اگهی مسکن سایت پیاز50

تاریخ انتشار این پست : 2022-12-15

لینک متن اصلی
منبع:مجله ویستا
۲ سال پیش
پیاز۵۰