مراحل استخدام در سازمان های دولتی

مراحل استخدام در سازمان های دولتی


با توجه به درخواست شما کاربران گرامی سایت ایران استخدام در خصوص شرح مراحل بعد از قبولی در آزمون علمی استخدامی "تیم ایران استخدام" طی این مبحث تمامی مراحلی را که باید کارجویان پس از قبولی در آزمون علمی استخدامی طی نمایند را شرح داده است. ضمناً اگر مایل هستید تا از مراحل مورد نیاز جهت برگزاری یک آزمون استخدامی مطلع شوید، پیشنهاد میکنیم که حتماً مبحث زیر را نیز مطالعه نمایید: مقدمه: پس از اعلام نتایج آزمون علمی توسط مجری برگزاری آزمون مراحل پیش روی کارجویان گرامی با توجه به خصوصی و یا دولتی بودن شرکت و یا سازمان استخدام کننده و همچنین چند برابر ظرفیت بودن نتایج اولیه اعلام شده میتواند کم و یا زیاد باشد. طبیعتاً مراجل استخدامی در سازمانهای دولتی و یا شرکتهای نیمه دولتی بیش از شرکتهای خصوصی است. مطالبی که در ادامه این بحث خواهیم آورد بیش از هر چیزی مربوط به شرح مراحل بعد از قبولی در آزمون علمی استخدامی سازمانهای دولتی و یا شرکتهای نیمه دولتی است.

اگهی نیروی کار و استخدام

مراحل استخدام در سازمان های دولتی: (مخصوص کارجویان) به صورت کلی مراحلی که کارجو جهت استخدام شدن در سازمانهای دولتی باید طی نماید به شرح زیر است: مرحله 1: شرکت در آزمون علمی استخدامی مرحله 2: اعلام نتایج چند برابر و یا یک برابر آزمون علمی استخدامی مرحله 3: تحویل مدارک معرفی شدگان مرحله آزمون علمی (با توحه به اطلاعیه سازمان مربوطه که پس از اعلام نتایج منتشر میشود) مرحله 4: مصاحبه تخصصی و عمومی مرحله 5: اعلام نتایج مصاحبه تخصصی و عمومی به میزان 1 برابر ظرفیت مرحله 6: تحویل مدارک گزینش مرحله 7: گزینش (شامل مصاحبه عقیدتی و سیاسی و تحقیقات محلی و گاهاً استعلام) مرحله 8: اعلام نتایج گزینش مرحه 9: معاینات پزشکی (بسته به اولویت سازمان ممکن است در مراحل قبل تر برگزار شود) مرحله 10: دوره آموزشی (ضمن خدمت و یا قبل از شروع به کار رسمی به عنوان کار آموز) مرحله 11: شروع به کار

کاریابی و استخدام

نکات مهم: 1- در آزمونهای دولتی و نیمه دولتی به صورت معمول نتایج مرحله آزمون علمی استخدامی به صورت چند برابر ظرفیت اعلام میگردد. (مرحله 2 در بین مراحل بالا) اما در موارد معدودی نیر بسته به سیاست استخدامی سازمان استخدام کننده، ممکن است نتایج آزمون علمی استخدامی به صورت یک برابر ظرفیت اعلام گردد. به طور معمول در صورت اعلام نتایج آزمون علمی استخدامی به صورت یک برابر ظرفیت، مصاحبه تخصصی و عمومی (مرحله 4 از مراحل بالا) برگزار نمی گردد و افراد پذیرفته شده به میزان 1 برابر ظرفیت اعلام شده مستقیماً به مرحله گزینش معرفی میگردند. (مرحبه 6 و 7 از مراحل بالا) 2- اعلام چند برابر ظرفیت نتایج در مرحله آزمون علمی (مرحله 2 از مراحل بالا) به این معنی است که بیش از ظرفیت واقعی مورد نیاز، افراد در مرحله آزمون علمی معرفی شده اند تا پس از ورود به مرحله مصاحبه تخصصی و عمومی (مرحله 4 از مراحل بالا) و انجام رقابت، به میزان 1 برابر ظرفیت به گزینش دعوت شوند (مرحله 7 از مراحل بالا) مثال: فرض کنید سازمان امور مالیاتی برای ردیف شغلی "مأمور مالیاتی" در شهر تبریز به میزان 1 نفر اعلام نیاز کرده است. در صورتی که نتایج آزمون علمی به صورت چند برابر ظرفیت اعلام شود (مثلاً به میزان 2 برابر ظرفیت)، در این صورت برای 1 نفر ظرفیت شغلی اعلام شده در آگهی استخدامی تعداد 2 نفر جهت انجام مصاحبه تخصصی و رقابت با یک دیگر به مرحله مصاحبه تخصصی و عمومی معرفی خواهند شد. (مرحله 4 از مراحل بالا). در صورتی که نتایج به میزان 1 برابر ظرفیت اعلام شود به این معنی میباشد که برای 1 نفر ظرفیت شغلی اعلام شده در آگهی استخدامی هیچ تعداد اضافه ای بیش از ظرفیت واقعی مورد پذیرش اعلام نشده است.

اگهی نیروی کار

3- در صورتی که نتایج به میزان چند برابر ظرفیت در مرحله آزمون علمی اعلام شده است (مرحله 2 از مراحل بالا) طبق توضیحاتی که ذکر کردیم بدین معنی است که افراد به تعدادی بیش از تعداد واقعی مورد پذیرش به مرحله مصاحبه تخصصی و عمومی (مرحله 4 از مراحل بالا) معرفی شده اند. که در این صورت در این مرحله نمره مصاحبه تخصصی و عمومی افراد با نمره آزمون علمی آنها با نسبت تعیین شده توسط سازمان جمع شده و در نهایت بر اساس بالاترین جمع نمره به میزان یک برابر ظرفیت افراد جهت معرفی به گزینش اعلام نتایج میشوند. (مرحله 5 از مراحل بالا) مثال: به عنوان مثال در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در مرحله مصاحبه تخصصی و عمومی طبق قانون فعلی از 100 نمره کل داوطلب 30 درصد آن را نمره بخش مصاحبه و 70 درصد آن را نمره بخش آزمون علمی شامل میشود، که در صورت اعلام چند برابر ظرفیت نتایج در مرحله آزمون علمی داوطلبانی که بیشتر نمره و بالاترین رتبه را از جمع 100 نمره ذکر شده در بالا داشته باشند، به میزان 1 برابر ظرفیت (میزان واقعی مورد پذیرش) به مرحله بعد (گزینش) معرفی خواهند شد.

تاریخ انتشار این پست : 2022-12-25

لینک متن اصلی
منبع:ایران استخدام
یک سال پیش
پیاز۵۰