چگونه اگهی جذابتری بنویسیم؟

چگونه اگهی جذابتری بنویسیم؟


برای نوشتن یک اگهی جذاب باید به چندین نکته توجه نمود،در صورت رعایت این نکات می توانید اگهی جذابی نوشت: 1-لحن اگهی 2-هدف از اگهی 3-شاسایی جامعه هدف 4-محیط مناسب تبلغ شاید برایتان سوال پیش بیاید که این چهار نکته گفته شدريالچه ربطی به موضوع اگهی دارد،در ظاهر درست است اما اگر به عمق ماجرا نگاه کنید قضیه جور دیگری خواهد بود.به توضیح کوتاهی از این چهار نکته می پردازیم(نکات مهم دیگر هم هست که در اموزش ها بعدی بحث خواهیم کرد) تاثیر لحن اگهی:شاید باورتان نشود اما لحن و شروع اگهی می تواند تاثیر گذار و یا جابه یا دافع برای ادامه اگهی داشته باشد، فکر کنید اگهی که شما دارید برای کودکان است و در ان از لحن ها بسیار رسمی خشک و کلمات پیچیده استفاده می کنید،بنظرتان با مخاطب که کودک است ارتباط برقرار خواهد کرد؟ جواب روشن است نه،پس در مزحله اول باید لحن اگهی را متناسب با جامعه هدف انتخای کرده شاید در یک اگهی لحن غیر رسمی و در اگهی دیگر لحن رسمی و ادبی تاثیر گذار باشدف و این نکته اول و بسیار موثر در جذاب مخاطب به اگهی می باشد. در مرحله دوم در رابطه با لحن اگهی شما باید بتوانید به خوبی لحن مورد نظر خود را پیاده کنید،این خود یک هنر است که کلمات را جادوگرانه کنار هم بگذارید. مثلا در لحن غیر رسمی و دوستانه می توانیم، از کلمه دوست من، رفیق، و به زودی دوست خواهیم شد و یا با ما راحت باش راحت بخوان اگهی کن استفاده کنید، و انتخاب این کلمات بستگی شدیدی به ادبیات و استفاده شما دارد.
تبلغات رایگان
تبلغات رایگان

تبلغات رایگان

هدف از اگهی:باید بدانید که هدف کامل خود از ایجاد اگهی چه می باشد؟این یعنی چه،معنی این جمله ساده است،باید نتیجه که مد نظر شما می باشد را به حداکثر مخاطب القا نماید،در صورت که بتوانید هدف خود را به اکثر مخاطب ها به صورت ساده و کوتا القا کنید اگهی خوبی ایجاد کرده اید،مخاطب ها اکثر حوصله تبلغات طولانی و جکلات بسیار بلند با کلمات پیچیده را ندارند،معمولا تبلغاتی که بسیار کوتاه و ساده باشد داری بازخورد بهتری خواهد بود. این را در نظر داشته باشید که اگهی و تبلغات شما مناسب چه رده و رنج سنی می باشد و مناسب چه دسته کار و گروهی می باشد اگر این چند نکته را مشحص کنید می توانید به راجتی اگهی متناسب و مناسب با محتوای قابل قبول ایجاد نمایید،پس به صورت سادت منظور از هدف اگهی را نیز توضیح دادیم.

اگهی رایگان

شناسایی جامعه هدف و محیط مناسب تبلغ:بخش دیگر که اکثر اگهی دهندگان زیاد به ان توجه نمی کنند محیط مناسب اگهی خود می باشد،اگهی با بالاترین کیفیت و چیدمان درست وقتی مخاطب مناسب را نداشته باشد بازده ای جز هزینه زیاد نخواهد داشت،پس در هنگام تبلغات و اگهی باید به این نکته توجه شود.که محیط مناسب با هدف تبلغی انتخاب شود،به صورت مثال وقتی شما در زمینه ادبی تبلغ دارید باید از محیط و رسانی متناسب که در این زمینه فعال می باشد استفاده نمایید.فکر کنید شما از بلبیوردی در رسته کامیون داران برای بخش ادبی استفاده بکنید،چه اتفاقی خواهد اتفاد؟ کامل مشخص است علاوه بر اینکه باز خورد خوبی نخواهد داشت،ممکن است به جامعه ادبی نیز بر بخورد و ارتباط مناسبی با اگهی و تبلغ شما نگیرند.پس محیط انتشار اگهی هم بخشی از ضلع های مهم تبلغاتی اگهی می باشد.در صورتی رعایت نشد ممکن است عکس عمل کرده و حتی کار شما را بخطر بیندازد. سخن پایانی : در تبلغات و اگهی نکات بسیار دارد، ما به صورت خلاصه به توضیح و شرح انها پرداخته ایم،شما می توانید با رعایت این نکات اگهی و تبلغات بهتری داشته باشیدوپ.

تاریخ انتشار این پست : 2023-02-12

لینک متن اصلی
منبع:پیاز50
یک سال پیش
پیاز۵۰