کورس خطرناک در بازار مسکن /رشد بالای تورم ماهانه

کورس خطرناک در بازار مسکن /رشد بالای تورم ماهانه


به گزارش اقتصادنیوز، روند قیمت مسکن در تهران در پایان بهار سیری صعودی گرفته و همزمان با آغاز تابستان تب قیمت ها در این بازار نیز بالا رفته است. طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرد قیمت مسکن در تهران برابر با 8.4 درصد رشد داشته و نرخ نقطه ای آن نیز دوباره صعودی شد. همزمان با این داده ها، مرکز آمار ایران نیز برای نخستین بار وضعیت تغییرات قیمت مسکن تهران را منتشر کرده و شاخص قیمت در این شهر را مورد ارزیابی قرارداد. کاهش سرعت رشد قیمت ها بنا به گزارش اکوایران، در بخش ابتدایی گزارش مسکن تهران از سوی مرکز آمار مشاهده می شود تورم سالانه مسکن در سال گذشته برابر با 33 درصد بوده که کمترین سطح را در سه سال قبل خود داشته است. البته این شاخص در سال 99 در قله قرار داشته و برابر با 79 درصد ثبت شده بود. به مرور در سال 1400 تورم سالانه مسکن مسیری نزولی پیدا کرد اما این کاهش دوامی نداشته و در ماه های ابتدایی امسال در مسیر رشد مجدد قرار گرفت. مسکن​​​​​​​​​​​​​​​ رشد بالای تورم ماهانه در مسکن تهران طبق داده های بانک مرکزی، قیمت مسکن 8.4 درصد رشد ماهانه داشته و به میزان متوسط 39 میلیون و 400 هزار تومان رسید. بیشترین رشد ماهانه قیمت در 20 ماه اخیر. این درحالی است که روایت مرکز آمار از رشد قیمت ها کمی تفاوت دارد. براساس نتایج این مرکز، قیمت متوسط تهران در خرداد ماه برابر با 41 میلیون و 408 هزار تومان بوده و تورم ماهانه آن معادل با 7.1 درصد به ثبت رسیده است. این بیشترین رشد ماهانه قیمت مسکن تهران در بازه 15 ماهه بوده است. به عبارت دیگر باوجود مغایرت آماری در مرکز آمار و بانک مرکزی اما روندها تقریبا از یک اتفاق یکسان سخن می گویند. افتادن بازار مسکن در کورس افزایش قیمت. برخی از کارشناسان معتقدند این افزایش نمی تواند به این سادگی کنترل شود. به یک دلیل مهم که آن رشد هزینه های تولید است. مسکن​​​​​​​​​​​​​​​ دومین رکورد سالانه تورم نهاده های ساختمانی در تهران درکنار تغییرات قیمت در هر کالا می توان وضعیت قیمت ها در تولید آن کالا را نیز مورد ارزیابی قرار داد. این شاخص در بازار مسکن همان وضعیت نهاده های ساختمانی است. طبق اخرین اطلاعات مرکز آمار در این رابطه تورم نهاده های ساختمانی در کشور برابر با 55.3 درصد بوده که دومین رکورد را در بازه 10 ساله داشته است. بیشترین رکورد نیز مربوط به سال 99 بوده که معادل با 76 درصد ثبت شده بود. به عبارت دیگر تورم ساخت و ساز مسکن هنوز بالاتر از مرز 50 درد قرار دارد که خود عامل بازدارنده پایین آمدن قیمت ها در بازه کوتاه مدت خواهد بود.

تاریخ انتشار این پست : 2022-07-11

لینک متن اصلی
منبع:اقتصاد نیوز
۲ سال پیش
پیاز۵۰