دسته آگهی سایر کالا
زمان : ۹ ماه پیش

دسته:سایر کالا


عنوان آگهی:برقگیر پلیمری توس ۲۴ کیلوولت ۱۰کیلو آمپر


شماره تماس:۰۹۱۹۸۹۶۱۱۸۵
آدرس حدودی:تهران/تهران

توضیحات:
برقگیر پلیمری توس ۲۴ کیلوولت ۱۰کیلو آمپر www.alolalezar.ir

کد آگهی:1250

توجه توجه توجه!! لطفا تا زمانی که اطمینان کامل از صحت معامله ندارید وجهی پرداخت نکنید.پیاز50 مسئولیتی در قبال وجوه پرداختی و بیعانه پرداختی به اگهی دهند ندارد.
پیاز۵۰