دسته آگهی آگهی وسایل حیوانات
زمان : ۲ ماه پیش

دسته:آگهی وسایل حیوانات


عنوان آگهی:Test


شماره تماس:۰۹۳۸۵۱۷۸۰۱۷
آدرس حدودی:تهران/تهران

توضیحات:
Test test test

کد آگهی:1741

توجه توجه توجه!! لطفا تا زمانی که اطمینان کامل از صحت معامله ندارید وجهی پرداخت نکنید.پیاز50 مسئولیتی در قبال وجوه پرداختی و بیعانه پرداختی به اگهی دهند ندارد.
پیاز۵۰