دسته آگهی خدمات تعمیرات
زمان : یک سال پیش

دسته:خدمات تعمیرات


عنوان آگهی:سقف کاذب


شماره تماس:۰۹۰۵۹۶۱۱۵۳۰
آدرس حدودی:خوزستان/شوشتر

توضیحات:
اجرای سقف کاذب

کد آگهی:1225

توجه توجه توجه!! لطفا تا زمانی که اطمینان کامل از صحت معامله ندارید وجهی پرداخت نکنید.پیاز50 مسئولیتی در قبال وجوه پرداختی و بیعانه پرداختی به اگهی دهند ندارد.
پیاز۵۰