دسته آگهی فروش ماشین
زمان : ۷ ماه پیش

دسته:فروش ماشین


عنوان آگهی:L۹۰ مدل ۹۷ کاوکرد ۱۱۰هزار


شماره تماس:۹۰۳۸۹۸۱۳۸۴
آدرس حدودی:تهران/تهران

توضیحات:
بیمه هشت ماه دولکه رنگ جزیی

کد آگهی:1131

توجه توجه توجه!! لطفا تا زمانی که اطمینان کامل از صحت معامله ندارید وجهی پرداخت نکنید.پیاز50 مسئولیتی در قبال وجوه پرداختی و بیعانه پرداختی به اگهی دهند ندارد.
پیاز۵۰