دسته آگهی نیروی کار و استخدام
زمان : ۹ ماه پیش

دسته:نیروی کار و استخدام


عنوان آگهی:کارخانه تولیدی بستنی


شماره تماس:۰۹۲۳۱۴۲۵۷۳۲
آدرس حدودی:فارس/فارس

توضیحات:
تعدادی نیروی سالم در تمام بخش ها نیاز مندیم

کد آگهی:1251

توجه توجه توجه!! لطفا تا زمانی که اطمینان کامل از صحت معامله ندارید وجهی پرداخت نکنید.پیاز50 مسئولیتی در قبال وجوه پرداختی و بیعانه پرداختی به اگهی دهند ندارد.
پیاز۵۰