دسته آگهی فروش ماشین
زمان : ۹ ماه پیش

دسته:فروش ماشین


عنوان آگهی:پژو ۲۰۶sdمدل ۸۹


شماره تماس:۹۰۳۸۹۸۱۳۸۴
آدرس حدودی:تهران/تهران

توضیحات:
بیمه هفت ماه چهارلکه رنگ جزیی

کد آگهی:1133

توجه توجه توجه!! لطفا تا زمانی که اطمینان کامل از صحت معامله ندارید وجهی پرداخت نکنید.پیاز50 مسئولیتی در قبال وجوه پرداختی و بیعانه پرداختی به اگهی دهند ندارد.
پیاز۵۰