دسته آگهی دانش آموز نمونه
زمان : ۸ ماه پیش

دسته:دانش آموز نمونه


عنوان آگهی:جهت تشویق تحصیلی فرزندادن خود را معرفی کیند


چت کردن با آگهی دهنده :

آدرس حدودی:تهران/تهران

توضیحات:
جهت تشویق تحصیلی کودکان خود را معرفی کنید

کد آگهی:1438

توجه توجه توجه!! لطفا تا زمانی که اطمینان کامل از صحت معامله ندارید وجهی پرداخت نکنید.پیاز50 مسئولیتی در قبال وجوه پرداختی و بیعانه پرداختی به اگهی دهند ندارد.
پیاز۵۰